27 maja 2016

Kursy Wspinaczkowe

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę, jak bezpiecznie się asekurować w terenie skalnym, zakładać stanowiska, pokonywać drogi wielowyciągowe, zjeżdżać, wiązać węzły, jednym słowem, uzyskać podstawową wiedzę na temat wspinaczki, to jest to oferta dla Ciebie.

Podstawowy kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych, skierowany jest do osób niemających wczeIMG_5879śniej kontaktu ze wspinaczką, rekomenduję jednak postawienie pierwszych kroków na sztucznej ścianie. Podczas takiego kursu będziemy korzystać ze stałych punktów asekuracyjnych, zamontowanych przez wykwalifikowanych ekiperów. Rozpoczynamy od podstaw, czyli prawidłowego założenia uprzęży wspinaczkowej, kasku, wiązania się do uprzęży, wpięcia przyrządu asekuracyjnego oraz jego obsługi. Zwracam także szczególny nacisk na prawidłowe stosowanie komend podczas wspinaczki oraz ich praktyczne znaczenie. Uczymy się również prawidłowej pozycji podczas zjazdu oraz asekuranta podczas asekuracji. Pierwsze wspinaczki odbywają się z zastosowanej górnej asekuracji. Po przyswojeniu podstaw przechodzimy do zagadnień związanych z dolną asekuracją, czyli prawidłowego wpinania ekspresów oraz liny do nich, zasad prawidłowego prowadzenia liny w przelotach. Ćwiczymy także procedurę przewiązywania w stanowisku asekuracyjnym. Aby móc przyswoić te zasaRzędkowicedy, ćwiczymy je na razie z tzw gleby alby uniknąć stresu związanego z wysokością. Jednocześnie wiedzę, wdrażamy w praktyce, stosując ją podczas wspinaczek na kolejnych drogach. Kładę także szczególny nacisk na technikę wspinania, ponieważ jest ona podstawą dalej do bezpiecznego wykonywania wpinek oraz daje podstawę do dalszego rozwoju wspinaczkowego. Tak wyglądają pierwsze dwa dni kursu.  Kolejne dwa dni poświęcamy na zagadnienia, związane ze wspinaniem po drogach wielowyciągowych. Korzystamy z wcześniej wypróbowanych metod czyli ćwiczymy wszystkie procedury z gleby. Uczymy się zakładać najprostsze ze stanowisk – samonastawne oraz zapoznajemy się z podstawowymi zasadami ich budowy oraz uczymy się zjazd11209481_893737144019713_8448251152879092170_nów. Po przyswojeniu tej wiedzy ruszamy w skały.  Pierwsze drogi pokonujemy jednowyciągowo, wspinając się w zespole czyli pokonujemy krótsze drogi ale stosując techniki jak na wielowyciągowych. Daje to możliwość korygowania błędów oraz przyswojenie wiedzy. W międzyczasie przeprowadzamy zajęcia z tzw zrzutni. Symulujemy w ten sposób sytuacje, które mogą się wydarzyć czyli wyłapywanie cięższych odpadnięć. Zwracam szczególną okazję na właściwą postawę podczas wyłapywania odpadnięcia oraz wszelkie aspekty związane z prawidłową asekuracją za pomocą przyrządu asekuracyjnego. Ćwiczymy, ćwiczymy, a dla najbardziej wprawnych czeka nagroda w postaci wspinaczki na najwyższych w Polsce skałach, Sokolicy i Wielkiej Turni.  Kurs trwa 4 dni i zazwyczaj odbywa się weekendowo. Taka formuła daje moim zdaniem czas na    przyswojenie wiedzy oraz pozwala na odbycie wszystkich zagadnień przewidzianych w ramach tego kursu, bez nadmiernego pośpiechu. Zajęcia praktyczne poprzedzielane są zagadnieniami teoretycznymi, dotyczących teorii asekuracji, sprzętu wspinaczkowego, zastosowania węzłów itd.

Cena obejmuje:

  • opiekę instruktora
  • szkolenie
  • wyposażenie w niezbędny sprzęt, poza butami
  • zdjęcia z kursu wypalone na płytce

Koszt 600 zł

Szczegółowy plan kursu:

Zasady uczestnictwa:

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: minimum cztery dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktor z uprawnieniami UKFiS

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podpisane przez instruktora.

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

 

 

Treść zajęć

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atwestów, zastosowanie):

– liny i repsznury

– uprzęże biodrowe

– karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)

– ekspresy

– taśmy

– przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri

– stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)

– buty

– akcesoria: magnezja, woreczek

3. Zasady asekuracji:

– zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny

– asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego

– asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego ;zalecane ćwiczenia

asekuracji na zrzutni;

– zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;

– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

– wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.

6. Nauczanie techniki wspinania:

– wykorzystanie chwytów i stopni;

– ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;

– wspinaczka statyczna i dynamiczna;

– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

7. Podstawy technik linowych:

– zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.

8. Skale trudności używane w skałkach.

9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.